David Conradsson

Rehabmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle

2017

Förbättrad återhämtning av armfunktion efter stroke med transkraniell magnetstimulering

Den övergripande målsättningen med projektet är att undersöka om transkraniell magnetstimulering förbättrar återhämtningen av arm- och handfunktion hos personer som drabbats av stroke. Transkraniell magnetstimulering är en icke-invasiv metod som kan användas för att behandla skador i hjärnan, exempelvis genom att öka hjärnans retningsförmåga. I detta projekt kommer vi att undersöka om transkraniell magnetstimulering, kombinerat med rehabilitering, förbättrar återhämtningen av armfunktion i jämförelse med sedvanlig rehabilitering. Behandlingen kommer att påbörjas ett par veckor efter att studiens deltagare diagnosticerats med stroke. Resultatet kommer att utvärderas med kliniska funktionstester och objektiva registreringar av aktivitet i dagliga livet under och efter behandlingsperioden. Mina förväntningar är att projektet skall leda till förbättrad rehabilitering av personer som drabbats av stroke, vilket ofta leder till svåra funktionsnedsättningar.
Visa alla forskare