David Fällmar

Radiologi och bildbehandling

Postdoktoralt anslag

Uppsala universitet

2022

Utökade radiologiska metoder för detektion och selektion av patienter med störningar i likvordynamiken. 

Trots att det varje år publiceras tusentals artiklar om hjärnan och dess sjukdomar finns det mycket som vi inte vet och förstår. En så enkel sak som hjärnans vätskeomsättning är höljd i mysterier och kontroverser. Hjärnan omges av cerebrospinalvätska – likvor, som också fyller dess hålrum – ventriklar. Varje dag bildas flera deciliter likvor, som sköljer med sig slaggprodukter och ser till att det intrakraniella trycket är lagom högt. Exakt hur omsättningen går till vet vi inte, men det nyligen beskrivna glymfatiska systemet spelar sannolikt en stor roll. Varje system i kroppen har sina sjukdomar. När omsättningen av likvor är störd kan exempelvis hydrocefalus uppstå, vilket leder till gång- och minnesproblem. En annan sjukdom är idiopatisk intrakraniell hypertension, där trycket är förhöjt och den drabbade får huvudvärk och försämrad syn. Syftet med projektet är att förbättra röntgenläkarens möjligheter att upptäcka och diagnostisera störningar i likvordynamiken. När hjärnan avbildas med datortomografi eller magnetkamera finns ett antal ledtrådar, men dessa behöver jämföras och valideras systematiskt för att komma till bättre användning i kliniken. Nyligen har också flera digitala verktyg tagits fram som är baserade på artificiell intelligens. Dessa verktyg kan få stor betydelse genom att ge radiologen ett beslutsstöd, men fortsatt utveckling och validering behövs. Min ansökan består av flera delprojekt som syftar till att implementera dessa verktyg i klinisk rutin.

Visa alla forskare