Delilah Hendriks

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

2020

Framställning av primär levercancer in vitro: det reciproka förhållandet mellan genetik och cellidentitet

Levercancer är en av få cancertyper där antalet fall förväntas öka de kommande åren, på grund av den förhöjda förekomsten fetma och icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom. Vår nuvarande förståelse av de genetiska förändringarna som orsakar primär levercancer är begränsad och hindrar utvecklingen av nya behandlingsstrategier.Detta projekt fokuserar på två grundläggande forskningsfrågor:1) vilka kombinationer av genetiska förändringar driver utvecklingen av olika typer av levercancer?2) i vilka celltyper i levern sker dessa genetiska förändringar?Vi kommer att framställa modeller av primär levercancer i labbet. Med hjälp av CRISPR/Cas9 tekniken kan vi göra de exakta genetiska förändringar som finns i de olika typerna av levercancer i lever organoider från mänskliga celler. Organoider är små, tredimensionella levervävnader från hepatocyter eller kanalceller (de två huvudcelltyperna i levern). Dessa muterade organoider kommer att studeras med hjälp av olika tekniker som gör att vi kan undersöka funktionen hos dessa gener och se om de muterade mini levrarna visar tecken på cancer. Slutligen kommer vi att använda de muterade organoiderna för att testa en stor mängd läkemedel som skulle kunna ha en potentiell effekt mot specifika genetiska förändringar. Vi hoppas att detta projekt kommer utöka vår nuvarande förståelse om levercancerbiologi med målet att bidra till utformningen nya terapeutiska ingrepp.Värduniversitet: Hubrecht Institute, Utrecht, the Netherlands
Visa alla forskare