Ebba Du Rietz

Folkhälsovetenskap

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2021

Identifiering av underliggande mekanismer och faktorer som bidrar till den ökade risken för åldersrelaterade sjukdomar i ADHD

Det primära syftet med det här projektet är att undersöka kopplingen mellan hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD) och åldersrelaterade sjukdomar, till exempel kardiovaskulära sjukdomar, demens och Parkinsons sjukdom. Jag kommer att undersöka hur arv och miljö påverkar kopplingen mellan ADHD och åldersrelaterade sjukdomar. Jag kommer sedan utforska vilka specifika samsjukliga tillstånd och livsstil faktorer som ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar i ADHD. Jag kommer att använda mig av longitudinell data från ett mycket stort antal individer, och använda avancerade epidemiologiska och genetiska metoder för att besvara dessa tvärvetenskapliga forskningsfrågor.

Projektet har potential att (1) klarlägga vilka individer med ADHD som har hög risk att utveckla åldersrelaterade sjukdomar, (2) belysa modifierbara tillstånd och faktorer som kan motverka risken för åldersrelaterade sjukdomar i individer med ADHD, samt (3) belysa nya biologiska markörer som kan användas för behandling av åldersrelaterade sjukdomar i individer med ADHD.

Det är av betydande vikt att öka kunskapen kring ADHD hos vuxna och äldre och förstå vad som orsakar sjukdomar och andra funktionsnedsättningar hos dessa individer. Genom att bättre känna till vilka riskfaktorer och mekanismer som orsakar åldersrelaterade sjukdomar i ADHD kan man i allt större utsträckning arbeta för att förebygga sjukdom med hjälp av riktade insatser.

Visa alla forskare