Elin Sjöberg

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2018

Normalisering av blodkärl för effektivare behandling av cancer

För att cancertumörer ska kunna växa krävs nybildning av blodkärl. VEGF är en tillväxtfaktor som är stimulerar blodkärlsbildning genom att binda en receptor på cellytan, VEGFR2. De blodkärl som bildas är morfologiskt defekta vilket gör att tumörceller kan spridas via blodet och bilda dottertumörer i andra organ, så kallade metastaser. De onormala kärlen gör också att läkemedel ej når tumörcellerna och behandling inte fungerar effektivt. I mitt projekt studerar jag de molekylära mekanismerna bakom hur VEGFR2 signalering påverkar blodkärlsbildning. Genom att inhibera specifika VEGFR2-signalvägar tror vi att de defekta blodkärlen kan normaliseras vilket både hämmar spridning av tumören och förbättrar effekten av befintlig cancerbehandling.
Visa alla forskare