Emelie Englund

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för Laboratoriemedicin

2017

En mjukare tumörvävnad kan stoppa spridningen av bröstcancer

Bröstcancer kräver många kvinnors liv varje år. Det höga dödsantalet beror främst på spridning-en av cancerceller från den primära tumören i bröstet till andra organ. För att kunna stoppa cancerspridningen är det viktigt att förstå hur denna process fungerar. Det har blivit väldigt tydligt att en tumör utvecklas tillsammans med sin omgivning, den extracellulära matrisen (ECM). I tumörer sker en onormal förändring av ECM, främst på grund av cancerassocierade bindvävsceller, så kallade fibroblaster, vilket leder till bildandet av en styv tumörvävnad. En styv tumörvävnad driver spridning av cancerceller till andra organ. Vår forskargrupp har tidigare vi-sat att bröstcancervävnad kan göras mjukare genom att blockera uttrycket av ett specifikt protein i cancerassocierade fibroblaster. På så sätt stoppades också cancerspridningen. Nu vill vi utvärdera om samma effekt kan uppnås i olika subtyper av bröstcancer. Vi vill även undersöka om en mjukare tumörvävnad leder till ett bättre upptag av cancerdödande läkemedel på grund av ett lägre tryck i tumören. Slutligen kommer vi att, i detalj, undersöka hur detta protein orsakar bildandet av den styva tumörvävnaden. Till vår hjälp kommer vi att använda oss av högteknologisk mikroskopi (MSOT) som låter oss följa bildandet och spridningen av en tumör i realtid i olika musmodeller.
Visa alla forskare