Emilia Hagman

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och tenik

2018

Identifiering av riskmarkörer för typ 2 diabetes hos unga vuxna

När typ 2 diabetes (T2D) drabbar unga vuxna är det en allvarlig sjukdom som kraftigt ökar risken för förtidig död. Hos både barn och vuxna med fetma är höga fasteblodsocker vanliga, hos barn ökar detta dock inte risken för T2D som hos vuxna. Det fungerar därför inte som riskmarkör för att identifiera de barn med fetma som har störst risk att utveckla T2D. Målsättningen är att identifiera riskmarkörer för att hitta barn och unga vuxna som kommer att utveckla T2D. Det gör vi i en registerlänkning av kvalitetsregistret för barnfetmabehandling (BORIS) till  nationella sjukvårdsregister. Den första generationen efter registrering och behandling av  barnfetmaepidemins start är nu vuxna. Vi har därför nu unika möjligheter att i longitudinella studier hitta riskmarkörer för dem som utvecklar T2D.
Visa alla forskare