Eric Rullman

Ålderssjukdomar, Cell- och molekylärbiologi, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f laboratoriemedicin

2013

Mekanismer bakom förlust av muskelmassa vid åldrande

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om muskelförlust hos äldre, så kallad sarkopeni. Sarkopeni är ett tillstånd som ofta utgör det största hindret till ett självständigt liv med hög livskvalitet hos den åldrande befolkningen, genom minskad fysisk förmåga, risk för fallskador och följdsjukdomar. Målsättningen med projektet är att karakterisera de molekylära mekanismerna bakom sarkopeni och att utveckla sätt att förutspå risken att drabbas. Muskelprover från friska äldre undersöks och sedan följs individerna under lång tid. Prover som togs för 20 år sedan jämförs med nya muskelprover från individer som fortfarande är i livet.  I muskelproverna kommer uttrycket av olika gener, signalmolekyler och cellernas ämnesomsättning undersökas. Detta kommer sedan relateras till muskelmassa, fysisk kapacitet, och vårdbehov på lång sikt.
Visa alla forskare