Ernesto Restrepo Leidefors

Farmakologi, Fysiologi, Neurovetenskap, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f neurovetenskap

2013

Normalt beteende och beroende – hur dopamin och glutamat modulerar belöningssystemet

Syftet med detta projekt är att undersöka hur hjärnans belöningssystem påverkar neurala mekanismer som är involverade i kognitiva och emotionella beteenden. Belöningssystemet utvecklades ursprungligen för att främja överlevnaden i en hård miljö, men idag är tillgången på resurser oreglerad. Beroendeframkallande droger påverkar dopamin, vilket är en transmittor involverad i belöningssystemet. Konsekvensen av ökad dopamin aktivitet är att drogen uppfattas som en belöning, en process som också orsakar avvikande lärande. Beteendestörningar kan inte mätas på samma sätt som vissa vanliga sjukdomar. För att förbättra diagnosen skulle neurofysiologiska markörer relaterade till specifika mentala tillstånd, till exempel brist på självkontroll, vara till fördel också för att närmare kunna förstå bakomliggande mekanismer.
Visa alla forskare