Erwin Daniel Brenndörfer

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Gastroenterologi, leversjukdomar, Immunologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f laboratoriemedicin

2012

Hur påverkar hepatit C-virusets proteas infektionsförloppet?

Hepatit C-virus (HCV) är ett globalt hälsoproblem som drabbar mer än 170 miljoner människor. Hos 80 procent av dem som infekteras med HCV utvecklas en långvarig och kronisk leverinflammation, som på sikt kan leda till bland annat levercancer. För att på bästa sätt utveckla effektivare läkemedel mot HCV behövs bättre kunskaper om hur HCV hämmar cellernas försvarsmekanismer och immunsystemet. I detta sammanhang verkar virusproteinet ”non-structural 3/4A” (NS3/4A) vara av central betydelse. För att öka förståelsen om hur NS3/4A påverkar levern undersöks leverprover från patienter infekterade med HCV och i experimentella sjukdomsmodeller. Denna typ av studier där leverförändringar i infekterade patienter och experimentella modeller kan studeras parallellt ger en helt ny insikt i hur NS3/4A-proteinet påverkar levern, vilket på sikt kan leda till förbättrade möjligheter till behandling.
Visa alla forskare