Evanthia Nanou

Cell- och molekylärbiologi, Fysiologi, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f neurovetenskap

2012

Karaktärisering av funktionen hos ett kalciumkanalprotein; betydelse för synaptisk plasticitet till beteende.

Nervceller kommunicerar med varandra genom att överföra information via kontaktställen mellan cellerna, så kallade synapser. Aktivering av den så kallat pre-synaptiska nervcellen orsakar ett inflöde av kalcium via särskilda kalciumkanaler. Flera neurologiska sjukdomar kan härledas till dysfunktion i kalciumkanalerna till exempel ataxi, migrän, epilepsi och smärta. För att kunna förstå hur dysfunktion i kalciumkanaler ger upphov till sjukdomar är det viktigt att få insikt i de molekylära mekanismer som reglerar kalciumkanalernas funktion och därmed synaptisk kommunikation mellan nervceller. I detta projekt kommer dessa mekanismer att studeras i experimentella modeller som innebär att en mutation i den gen som kodar för kaciumkanaler introduceras, vilket ger möjlighet att  karaktärisera de neurologiska symptom som uppkommer. Resultat från projektet kan lägga grunden för nya terapier för neurologiska sjukdomar genom utveckling av terapier inriktade på att återställa den normala funktionen hos kalciumkanaler.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. 
Visa alla forskare