Fang Fang

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Epidemiologi, Psykiatri

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för epidemiologi & biostatistik

2013

Hälsokonsekvenser av stress som drabbar personer som får ett cancerbesked

Patienter med cancer drabbas ofta av psykiska besvär relaterat till den krisreaktion som cancerbeskedet eller den ofta påfrestande behandlingen medför. Detta innebär en adderad börda, men konsekvenserna har tidigare varit dåligt kända. I en uppmärksammad studie visade vi har nyligen att ett cancerbesked leder till en påtagligt ökad risk för både självmord och hjärtkärlsjukdom, sannolikt som en direkt följd av den krisreaktionen efter cancerdiagnosen. Detta talar för att ett cancerbesked i sig kan medföra omedelbara och allvarliga psykiska och fysiska hälsorisker. I mitt projekt kommer jag att fortsätta med denna forskning för att bättre förstå de bakomliggande mekanismerna. Exempel på frågeställningar jag tänker studera är: vad händer i hjärtat under sådan extrem stress, ökar det risken för hjärtinfarkt eller är det andra hjärtmuskelsjukdomar? Kan betablockerare, läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner, modifiera risken? Påverkar stressreaktionen även risken för försämring i den underliggande cancersjukdomen?  Jag kommer även att undersöka om cancerdiagnosen påverkar hälsotillståndet hos familjemedlemmar till den som drabbats av cancer. Förhoppningsvis kommer detta att leda till förbättrade strategier för omhändertagande i samband med ett cancerbesked.
Visa alla forskare