Fang Fang

Epidemiologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin, Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik

2011

Virusinfektioner, gener involverade i immunförsvaret och amyotrofisk lateralskleros

Infektioner har föreslagits som en av orsakerna till den allvarliga neurologiska sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS), för vilken det idag saknas effektiv behandling. Tidigare studier avseende ett eventuellt samband med infektioner har dock varit motstridiga. I mitt projekt kommer jag att testa denna hypotes systematiskt med olika strategier. En inledande del kommer att genomföras som en prospektiv kohortstudie baserad på de unika svenska hälsoregistrena, från vilka vi kommer att kunna jämföra risken för ALS hos patienter som varit inlagda på sjukhus för allvarliga infektioner och personer utan sådan exponering. I nästa fas genomförs en fall-kontroll studie för att jämföra spektrum av viruspartiklar i ryggmärgsvätska från ALS-patienter och kontroller. Eftersom arvsanlag har betydelse för immunsvaret mot infektioner, kommer vi även att undersöka sambandet mellan variationer i immunrelaterade arvsanlag och risken att insjukna i ALS med hjälp data insamlade från flera stora internationella samarbetsstudier med stora patient material. Målsättningen är att detta genererar viktig kunskap om orsakerna till ALS, vilket på sikt kan leda till förbättrade behandlingsmetoder.
Visa alla forskare