Fatima Memic

Gastroenterologi, leversjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

2014

Utveckling av neuronala nätverk i mag- och tarmkanalen

Det enteriska nervsystemet (ENS) kontrollerar tarmrörelserna, sekretion och blodflödet i mag- och tarmkanalen. Eftersom ENS är avgörande för en normal mag- och tarmfunktion har många sjukdomstillstånd visat sig bero på fel i detta system. Ett sådant exempel är Hirschsprungs sjukdom. Mitt forskningsprojekt syftar till att ta reda på hur de enteriska nervcelltyperna bildas och organiserar sig till funktionella nätverk under fosterutvecklingen samt att ta reda på vilka proteiner som behövs för att ge identitet till de olika nervcelltyperna. En ökad kunskap om ENS utveckling kan skapa möjligheten att återskapa ett funktionellt enteriskt nervsystem i framtiden. Detta skulle kunna användas som regenerativ terapi för enteriska sjukdomar. Karaktäriseringen av nervcelltyperna kan också bidra till en bättre förståelse för tarmbesvär med en oklar bakgrund såsom Irritable Bowel Syndrome.
Visa alla forskare