Felicia Seemann

Radiologi och bildbehandling

Postdoktoralt anslag

Lunds universitet

2021

Morgondagens utvärdering av kardiopulmonell fysiologi – lågfältsmagnetkameran som ett diagnostikverktyg för hjärta och lungor

Hjärtat och lungorna samarbetar för att förse kroppen med syre. Därför är det inte ovanligt att sjukdom i ett av dessa organ påverkar det andra negativt. Hos patienter med hjärt-lungsjukdom undersöks hjärtat och lungorna var för sig, ofta genom bildtagning. Bilderna tas med olika metoder, där framförallt lungbildtagningen ofta utsätter patienter för strålning. En metod som kan utvärdera hjärt- och lungfunktion vid samma undersökningstillfälle vore fördelaktigt, både ur effektivitetssynpunkt och för att bättre kunna undersöka samspelet mellan hjärta och lungor.

Magnetkameran är en strålningsfri bildtagningsmetod som ofta används för hjärtundersökningar, men den har hittills inte kunnat ta bra lungbilder då de innehåller mycket luft. Därför har en ny magnetkamera tagits fram, som med hjälp av en extra låg magnetfältstyrka möjliggör bildtagning av både hjärta och lungor under en enda undersökning. Den kan även ta bilder samtidigt som man mäter blodtrycket inuti hjärta och lungor.

Lågfältskameran skulle kunna bli värdefull för sjukvården, då den förutom att på ett säkert sätt kan ge detaljerad information om patienters hjärt-lunghälsa även är billigare och mer hållbar jämfört med dagens magnetkameror. Lågfältskameror är billigare och kräver mindre av den ändliga naturresursen helium i sitt kylsystem. Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla och verifiera de bildtagningsmetoder och analysverktyg som behövs för att kameran på sikt ska kunna tas i kliniskt bruk.

Visa alla forskare