Filip Mundt

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för onkologi-patologi

2016

Global analys av cancersignalering med hjälp av masspektrometri

I detta projekt hoppas vi med hjälp av masspektrometri kunna identifiera så kallade responsmarkörer för att hjälpa läkare att ge rätt patient rätt behandling. Gen-sekvensering har kartlagt mycket av cancerns gåta; däremot så är det fortfarande svårt att förutse vilken behandling man bör ge till vilken patient. Istället ges ofta generell cytostatikabehandling till stora patientgrupper där många patienter endast känner av sidoeffekterna och deras cancer fortsätter växa. Att kunna välja ut patienter för en viss behandling skulle spara mycket lidande och öka andelen som visar respons. Tyvärr är en sådan selektion svår då få genetiska förändringar korrelerar med behandlingssvar. Med hjälp av masspektrometri kan vi kvantifiera över 10 000 proteiner och 30 000 proteinfosforyleringar per tumör vilket ger en oerhört detaljerad bild av drivande signaleringsvägar. Detta gör masspektrometri till ett kraftfullt redskap i sökandet efter nya responsmarkörer, det vill säga markörer som avslöjar vilken behandling som kommer fungera på vilken patient.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare