Gabriella Honeth

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f kliniska vetenskaper

2011

Användning av matematiska och experimentella metoder för att studera effekter av inhibering av Notch-signalering i bröstcancer

Brösttumörer är heterogena och består av en komplex blandning av celler med olika egenskaper. Det är nu känt att det är de så kallade cancerstamcellerna som upprätthåller tumörtillväxten genom att kunna dela sig obehindrat. Om det vore möjligt att specifikt ta död på cancerstamcellerna skulle tumörtillväxten kunna stoppas och återfallsrisken minska. I det här projektet kombinerar vi en matematisk model för hur celler i en tumör växer med experimentella metoder för att studera hur de olika cellpopulationerna i en tumör svarar på behandling med inhibitorer mot en specifik cellsignalväg, Notch-signalvägen. Målet är att öka förståelsen för hur olika cellpopulationer i en tumör samverkar och vad som händer med celldynamiken vid behandling, vilket förhoppningsvis kan leda till effektivare behandlingar.
Visa alla forskare