Gilbert Lauter

Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

2015

Schizofreni-relaterade gener påverkar cellens antenn

Även om man idag tror att schizofreni orsakas av fel i nervcellernas samspel, så vet man ytterst lite om hur dessa störningar uppstår från början. Vi har hittat en reglerande DNA-enhet som är gemensam i många av de gener som tros vara inblandade i schizofreni. Denna DNA-enhet är i sin tur viktig för funktionen av cellernas antenner, de så kallade cilierna. Jag vill undersöka om det finns ett samband mellan funktionen av cellens antenn och hur schizofreni kan uppstå. Vi använder oss av mänskliga nervceller som har en fungerande antenn och är lättillgängliga för att studera genreglering. I nästa steg vill vi utforska var i cellen schizofreni-generna är aktiva, för att sedan förändra deras funktion och observera följderna direkt i cellerna. För att kunna se hur förändringar i schizofrenigener påverkar nervcellernas samspel i ett fungerande nervsystem kommer vi använda en liten mask som modell. Min förhoppning är att kunna få insyn i vilka molekylära mekanismer som kan stå bakom sjukdomen.
Visa alla forskare