Gustaf Edgren

Epidemiologi, Kirurgisk forskning, Lungsjukdomar

SSMF-Forskare

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

2011

Oväntad ansamling av transfusionsrelaterade akuta lungskador för mottagare av blod från specifika blodgivare: en jakt på högriskblodgivare

Varje år får nästan 100 000 svenskar en blodtransfusion. Tack vare årtionden av hårt utvecklingsarbete är riskerna förknippade med transfusioner idag mycket små. Samtidigt vet vi att en liten andel av alla som får blod drabbas av en ännu oförklarlig, livshotande lungkomplikation kallad TRALI (transfusion-related acute lung injury). Preliminära data från en Svensk-Dansk studie av just TRALI tyder på att tillståndet orsakas av någon, ännu okänd, faktor hos blodgivarna och att individuella blodgivare kan orsaka TRALI hos många patienter. Jag kommer i detta projekt att utvidga denna preliminära studie med blodprover och mer omfattande kliniska data. Syftet med forskningsprogrammet är att söka identifiera vad det är hos blodgivaren som ligger bakom TRALI och att på sikt utveckla någon metod för att undvika tillståndet.
Visa alla forskare