Hanna Brauner

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

2017

SLE och lymfom – studier av uppkomstmekanismer och prognostiska faktorer

Vårt immunförsvar finns för att skydda oss mot infektioner och cancer, men ibland uppstår också sjukdomar i själva immunsystemet. Systemisk lupus erytematosus (SLE) är en av dessa allvarliga sjukdomar där immunförsvaret angriper kroppens egna organ. Vissa SLE-patienter försämras i sin sjukdom trots intensiv behandling. Dessutom löper patienterna en ökad risk att utveckla cancer i immuncellerna, så kallat lymfom. Lymfom är en heterogen grupp cancersjukdomar där femårs-överlevnaden bara är drygt 60%. Vi behöver utveckla bättre diagnostik och säkrare behandlingsmetoder för dessa patienter. Jag hoppas kunna öka förståelsen av hur sjukdomarna uppkommer och bidra till nya behandlingsstrategier genom studier av unika kliniska material. Mina studier syftar också till att utveckla tidiga metoder för att identifiera patienter som är i riskzonen att utveckla livshotande komplikationer.
Visa alla forskare