Hanna Brauner

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, cell och tumörbiologi

2015

NK-cellernas roll i WASp-relaterad sjukdom såsom cancer och eksem; studier av patogenes och möjlighet till nya terapier

Mitt projekt syftar till att öka kunskapen kring hur cancer och eksem uppkommer genom studier av den primära immundefekten Wiscot-Aldrich syndrom (WAS). Barn med WAS har en påverkan på de vita blodkropparnas cellskelett, vilket gör att deras immunceller inte interagerar med sina målceller på ett optimalt sätt. Patienter med WAS drabbas i stor utsträckning av allvarlig blod-cancer och eksem. Mitt mål är att undersöka vilken roll cellskelettet har för funktionen av de naturliga mördarcellerna (NK celler) i WAS. NK cellerna är en viktig del av vårt immunförsvar mot cancer och har hittats i hud från eksem. Min förhoppning är att våra studier på NK cellernas roll i avsaknad av fungerande WAS-protein ska leda till ökad kunskap om hur och varför cancer och eksem uppkommer samt bidra till framtida utveckling av nya behandlingsstrategier inom dessa områden.
Visa alla forskare