Helena Filipsson Nyström

Endokrinologi, Ögonsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Inst f medicin

2011

Förbättrat omhändertagande av patienter med autoimmun hög ämnesomsättning och sköldkörtel-associerad ögonsjukdom

Hög ämnesomsättning till följd av sköldkörtelsjukdom orsakat av autoimmun inflammation kan i vissa fall leda till ögonpåverkan. Försämrad livskvalitet för de drabbade är vanligt, vilket ytterligare späs på om de drabbas av ögonsjukdomen. Projektet består av flera delar, inkluderande; en studie med magnetkameraundersökning av hjärnan på patienter för att studera hur hjärnan påverkas av hög ämnesomsättning och om koppling finns till kvarstående nedsatt livskvalitet; skapandet av ett register med tillhörande blodprovsbank över patienter med hög ämnesomsättning för att möjliggöra studier av genetiska och immunologiska markörer; samt en behandlingsstudie av patienter med ögonsymptom med det biologiska läkemedlet rituximab. Målsättningen med mitt projekt är att få bättre förståelse för livskvalitetspåverkan vid denna typ av hög ämnesomsättning, genetiska och immunologiska mekansimer för utvecklingen av ögonsjukdomen och sist medn inte minst; att kunna påverka förloppet av ögonsjukdomen.
Visa alla forskare