Henrik Isackson

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Medicinsk Cellbiologi

2019

Effekten av angiotensin på hjärtat och utveckling av hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en folksjukdom i Västvärlden, inklusive Sverige, och orsakas bland annat av högt blodtryck. Blodtryckssänkning genom hämning av kroppens hormon angiotensin minskar dödligheten i hjärtsvikt. Detta uppnås inte om man sänker blodtrycket genom att bara vidga blodkärlen, vilket betyder att angiotensin utövar en negativ effekt på hjärtat som är oberoende av blodtryckshöjning. Vi har i två olika musmodeller observerat att angiotensin och associerade signalvägar i hjärtmuskelcellen, ökar genuttryck som ökar kontraktilitet, som är ett mått på hjärtats förmåga att utföra sammandragningar av hjärtats muskelfilament.  Detta leder i sin tur till ökat arbete. Således föreligger en god överensstämmelse mellan gener och funktion. Detta är en hittills okänd effekt av ett välkänt hormon. En större insikt kring mekanismerna som leder till denna effekt kommer att möjliggöra utveckling av en mer specifik behandling mot hjärtsvikt, färre biverkningar och ökad förståelse för hur hjärtmuskelcellen ökar sin kontraktila förmåga.
Visa alla forskare