Jakub Kwiecinski

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Sahlgrenska Akademin

2016

Förebyggande av bakteriell vidhäftning i Staphylococcus aureus infektioner

Bakterien Staphylococcus aureus orsakar många allvarliga infektionstillstånd. Den är mångsidig och kan infektera nästan alla organ i kroppen. En av de viktigaste mekanismerna som S. aureus använder sig av under infektion är vidhäftning till humanvävnad. Målet med projektet är att förstå hur denna vidhäftningen är reglerad. Jag kommer att undersöka när och hur bakterierna väljer att fästa eller att flytta sig till en annan kroppsdel. Jag kommer också att analysera  vilken roll skiftande proteiner på ytan av bakterieceller spelar för kontakt med värdcellerna och om man kan tvinga bakterierna att släppa med läkemedelsbehandling. Resultaten kan leda till nya terapier som stoppar S. aureus vidhäftning och förhindrar infektion.
Visa alla forskare