Jenifer Vallejo

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2019

Immunförsvarets roll och funktion i åderförkalkning

I detta projekt undersöker vi immunsvaret hos personer med eller utan hjärt- kärlsjukdom. Preliminära data visar att hos friska personer tystar vissa immunceller ner inflammation, men vid hjärt- kärlsjukdom gör samma celler inflammationen värre. Inflammation i kärlväggen kan leda till att placken, som är uppbyggda av fetter och inflammatoriska celler, spricker. Detta orsakar i sin tur en hjärtinfarkt eller stroke. Mer specifikt kommer vi att studera en särskild immuncell som reagerar på ApoB100, proteinet i det så kallade ”farliga kolesterolet”, LDL. För att studera detta kommer vi använda oss av modern sekvenseringsteknik som numera möjliggör fullständig karakterisering av de celler som är involverade i utvecklingen av åderförkalkning. Denna forskning kommer att bidra till att utveckla strategier för att använda immunsystemet för att bekämpa hjärt- kärlsjukdomar.
Visa alla forskare