Joachim Burman

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2015

Blodstamcellstransplantation som behandling för MS

Blodstamcellstransplantation är en ny och potentiellt botande behandling av multipel skleros (MS). MS är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Immunförsvarets vita blodkroppar kommer in i det centrala nervsystemet och angriper myelinet, som skyddar nervtrådarna. En inflammation uppstår och ofta skadas även själva nervtrådarna. Syftet med behandlingen är att slå ut det felaktigt reglerade immunförsvaret och därefter från grunden bygga upp ett nytt och förhoppningsvis friskt immunförsvar. Jag vill i detta projekt ta reda på om den här typen av behandling kan bota människor från MS. För att besvara denna fråga undersöker vi immunförsvaret hos MS patienter som genomgått denna behandling för att se om det fortfarande känner igen hjärnan som något farligt som måste förstöras. Vi mäter nivåer av inflammationsmarkörer i ryggmärgsvätska och mängden av inflammatoriska celler i hjärnan för att se om inflammationen fortgår efter behandling. Vi följer hjärnans storlek över ett decennium för att avgöra om den skrumpnar som ett tecken på kvarvarande sjukdom. Om man kan visa att MS faktiskt kan botas, kommer det att på ett grundläggande sätt förändra vår syn på alla autoimmuna sjukdomar.
Visa alla forskare