Joakim Esbjörnsson

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin Lund

2016

Hur bestäms sjukdomsförloppet i en HIV-infektion?

Tiden från HIV-infektion till utveckling av AIDS kan variera mellan 1 till 34 år utan antiretroviral läkemedelsbehandling. Eftersom tiden till sjukdomsutvecklingen bestäms de första veckorna efter smittotillfället, och nästan alla patienter upptäcker sin HIV-infektion sent, är det svårt att studera vad denna stora variation beror på. Med stöd från SSMF kommer jag att undersöka blodprover som har samlats in kort tid efter smittotillfället för att kartlägga immunförsvarets första reaktioner mot infektionen samt de förändringar som viruset genomgår för att undkomma immunsystemet. Interaktionen mellan virus och immunförsvar kommer att studeras vidare i detalj på singel-cellnivå genom att rekonstruera viruspartiklar och infektera immunologisk vävnad i laboratoriemiljö. Resultaten kommer att öka förståelsen för hur HIV smitta leder till infektion och hur sjukdomsutveckling regleras.
Visa alla forskare