Joan Yuan

Immunologi inom det medicinska området

SSMF Consolidator Grant

Lunds universitet

2023

Neonatal programmering av B-cellsminne och dess roll i vuxen immunitet

B celler är vita blodkroppar i vårt immunsystem som producerar antikroppar, vilka binder till kroppsfrämmande ämnen och är avgörande i kampen mot bakterie- och virusinfektioner. De kan dessutom ge upphov till minnesceller som snabbt kan producera stora mängder av antikroppar vid återkommande infektion och utgör därför huvudmålet med vaccinationer. Detta projekt syftar till att reda ut hur B-cellsminnet som bildas från mikrobiell exponering under livets första tid kan kontrollera immunförsvaret senare i livet.

’Neonatal imprinting’ är ett väletablerat koncept som betonar vikten av att tarmens mikrobiella flora tidigt i livet kan programmera immunsystemets känslighet. Avvikande programmering kan leda till ökad risk för inflammatoriska sjukdomar. Hygienhypotesen illustrerar denna effekt och beskriver observationen att minskande mikrobiell exponering med den moderna livsstilen orsakar ökad förekomst av allergiska och autoimmuna sjukdomar. De cellulära och molekylära mekanismerna som ligger bakom denna programmering är dock inte väl etablerade. 

Mitt forskarteam har använt genetiska markörer för att tidsstämpla B-celler som uppstår tidigt i livet och upptäckt ett nätverk av neonatala minnesceller i vuxna möss som inte har utsätts för avsiktlig immunisering. Dessa formas av tidig mikrobiell kolonisation och vi kommer nu att undersöka dess programmering samt reglerande roll i skyddande och patologisk immunitet senare i livet med hjälp av musmodeller.

Visa alla forskare