Joar Guterstam

Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

2020

Neurala mekanismer för återfall i alkoholberoende

Alkoholberoende är ett globalt folkhälsoproblem, där dagens behandlingsalternativ ger god effekt för vissa patienter, medan majoriteten endast får begränsad effekt och har hög risk för återfall i sitt beroende. I nuläget har vi begränsad kännedom om den biologiska bakgrunden till att patienterna fungerar så pass olika och reagerar så pass olika på behandling. Det saknas också biologiska markörer som kan ge information om prognosen vid alkoholberoende och vilken typ av behandling som har bäst förutsättningar att hjälpa den enskilde patienten. Detta projekt syftar till att identifiera neurobiologiska sjukdomsmekanismer som är kopplade till återfallsrisk vid alkoholberoende. Genom att undersöka ett stort antal patienter och friska kontroller med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och sedan följa upp dem kliniskt kommer denna studie vara den första med adekvat design och tillräcklig storlek för att besvara dessa frågor. En bättre förståelse för vilka avvikelser i hjärnans motivationssystem som är kopplade till återfall kan i förlängningen underlätta utvecklingen av både diagnostik och nya, mer skräddarsydda behandlingar för de patienter som har störst risk för återfall.Värdinstitution: ZI Mannheim, Tyskland 
Visa alla forskare