Joel Nordin

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för laboratoriemedicin

2018

Förprogrammerade terapeutiska celler – framtidens cancerterapi

Målriktad behandling av cancerceller skulle underlätta och effektivisera behandling av cancerpatienter. Det här projektet syftar åt att utveckla en ny typ av målsökande terapi.Genom att utnyttja det konstgjorda proteinet Syn-Notch ska jag försöka utveckla förprogrammerade celler som reagerar på signaler från omgivande celler. Syn-Notchproteinet kan upptäcka specifika proteiner på ytan av celler i sin närhet och därefter aktivera ett genprogram som ger en förprogrammerad respons. Inom projektet kommer jag att skapa Syn-Notchceller som efter aktivering utsöndrar terapeutiska exosomer. Exosomer avges från alla celler och är nanometer-stora membranförsedda blåsor som innehåller proteiner och RNA. Exosomerna kan laddas med specifika terapeutiska molekyler som tas upp av celler. På så sätt kommer Syn-Notchprotein utrustade celler kunna identifiera specifika cellpopulationer och skicka ut exosomer som är laddat med ett protein eller RNA mot sjukdomen som just den cellpopulationen har. Först kommer systemet att utvärderas för att behandla cancer, både i cellkulturer och i djurmodeller. Syn-Notchceller kommer att känna igen specifika molekyler på cancercellernas yta och därefter utsöndra terapeutiska exosomer som tas upp av cancercellerna och utövar sin effekt. Eftersom Syn-Notchproteinet kan identifiera cancercellerna och exosomerna därefter laddas med molekyler som endast påverkar cancerceller kan det döda dem specifikt och lämna de friska cellerna runt omkring opåverkade. På så sätt är systemet mycket precist, men det är också mycket flexibelt. Syn-Notchproteinet kan enkelt ändras för att identifiera andra sjukdomsproteiner och exosomerna kan lika enkelt laddas med terapeutiska molekyler som bekämpar andra sjukdomar.
Visa alla forskare