Johan Ankarklev

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för cell och molekulärbiologi

2015

Mekanismer bakom reglering av virulensfaktorer i malaria

Syftet med detta projekt är att öka kunskapen rörande reglering av virulensfaktorer, det vill säga egenskaper som orsakar sjukdom, hos malariaparasiten Plasmodium falciparum. P falciparum använder sig av en rad virulensfaktorer för att etablera infektion samt undvika värdens immunförsvar. Parasiten har utvecklat vad som kallas antigenisk variation, vilket betyder att den efter några generationer byter ut det immunstimulerande proteinet som den uttrycker på ytan av infekterade röda blodkroppar för att binda kärlväggen. Därmed undviker den att bli bortrensat av värdens immunsystem. Denna ansamling (som kallas sekvestrering) leder också till det ofta fatala syndromet ”cerebral malaria” som innebär stora neurologiska skador. Både sekvestrering och antigenisk variation kontrolleras av en genfamilj på uppemot 60 gener, var-generna, vilka uteslutande uttrycks en åt gången. Målet med detta projekt är att karaktärisera de molekylära mekanismer som ligger bakom reglering av genuttryck samt kartlägga skiftet i aktivering från en var-gen till nästa. Ökad kunskap kring hur denna kliniskt relevanta genfamilj regleras har på sikt potential att kunna leda till bättre strategier för utveckling av vaccin och läkemedel och därmed effektiviserad behandling av malariasjukdom.
Visa alla forskare