Johan Hartman

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Stamcellsforskning

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för onkologi & patologi

2013

Bröstcancerstamceller som mål för cancerbehandling

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland svenska kvinnor. Trots förbättrad diagnostik och behandling dör årligen ungefär 1500 kvinnor i Sverige till följd av spridd sjukdom. En stor utmaning framöver är att bota dessa patienter. Det finns nu belägg för att bröstcancertillväxten drivs av en liten grupp extremt aggressiva så kallade cancerstamceller. Bröstcancerstamcellerna utgör bara en liten andel av tumörcellerna, men är mycket motståndskraftiga mot cancerbehandling och spelar därmed en avgörande roll för risken för cancerspridning. Vi har utvecklat en metod för att isolera bröstcancerstamceller från tumörer som har opererats bort. Jag kommer här att använda detta unika material för att försöka förstå hur bröstcancerstamcellerna fungerar och hur man angriper dem. Jag kommer också att undersöka om det går att hitta markörer för cancerstamceller som kan användas för bröstcancerdiagnostik.
Visa alla forskare