Johan Rung

Farmakologi, Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Inst f neurovetenskap & fysiologi

2011

Studier av mekanismer för desensitisering av dopamin-D1-receptorer: betydelse för behandling av Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är ett obotligt tillstånd som innebär en successiv förlust av hjärnceller som producerar signalsubstansen dopamin. Detta leder till allvarliga motoriska symptom i form av rörelsehämning, stelhet och skakningar. Experimentella studier visar att parkinson-symptom kan lindras av substanser som stimulerar D1-receptorn, en av mottagarmolekylerna för dopamin. Effekten är dock oftast kortvarig till följd av att receptorerna snabbt blir okänsliga för stimulering. Data tyder på att detta beror på en mekanism skild från själva receptoraktiveringen; vissa ämnen kan stimulera receptorer utan att nämnvärt påverka deras känslighet. Jag ska undersöka dessa mekanismer och vilka egenskaper som krävs av substanser som ska stimulera receptorerna utan att minska deras känslighet. Substanser med bestående stimulerande effekt på D1-receptorn utgör potentiella behandlingar vid Parkinsons sjukdom.
Visa alla forskare