Johannes Thoma

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt anslag

Göteborgs universitet

2021

Bakteriella yttre membran vesiklar – nyckeln att lösa den antibiotika krisen?

Antimikrobiell resistens är ett av de största och mest akuta hoten för global hälsa. Gramnegativa bakterier i ESKAPE-gruppen utgör en särskild utmaning för utvecklingen av nya antibiotika. I min ansökan föreslår jag att lösa detta problem genom att implementera bakteriella yttre membranvesiklar som en innovativ bioteknologisk plattform för upptäckt, utveckling och mekanistisk analys av antibiotika mot Gramnegativa bakterier. Jag utvecklade nyligen en metod för att manipulera proteininnehållet i bakteriella yttre membranvesiklar, som naturligt produceras av Gramnegativa bakterier och kan ses som ett isolerat mikrokosmos, bestående av yttre membran fyllt med periplasmiska komponenter. Dessa manipulerade vesiklar kommer för första gången att möjliggöra detaljerad in vitro-karakterisering av cellväggskomponenter i en fysiologiskt relevant miljö. Jag tänker nu fortsätta detta banbrytande arbete för att: 1) använda OMV (outer membrane vesicles) som ett nytt screeningverktyg för att identifiera potentiella antimikrobiella substanser, 2) utföra detaljerad strukturanalys av antibiotikaresistensmekanismer in situ, och 3) utforska potentialen hos Gramnegativa bakteriers yttre membran som ett mål för antibiotika. Jag förväntar mig att den föreslagna forskningen kommer att resultera i betydande nya insikter och en djupare molekylär förståelse av antibiotikaresistensmekanismer och jag tvivlar inte på att mina föreslagna metoder kommer att hjälpa till att identifiera nya antimikrobiella substanser och nya antibiotikamål.

Visa alla forskare