Jonas Tverring

Infectious medicine

Postdoctoral Grant

Lunds universitet

2023

SNAP – världens största kliniska prövning av Staphylococcus aureus bakteremier *

Bakgrund till sjukdom: Infektion med Staphylococcus aureus bakterier i blodbanan (SAB)är ett allvarligt tillstånd som vanligen kräver över två veckor inneliggande sjukhusvård och är associerat med en 90-dagars dödlighet på 15–30%. Varje år drabbas ca 4000 individer i Sverige. Trots det är tillståndet inte särskilt välstuderat. Under åren 2000 till 2021 randomiserades färre än 3000 patienter i världen i någon klinisk prövning av SAB.

Syfte med post-doc projektet: Att samordna ett aktivt svenskt deltagande i SNAP-studien.

Bakgrund till studien: SNAP (https://www.snaptrial.com.au) är en ambitiös, pragmatisk, prövar-initierad multinationell, randomiserad plattformsstudie som utvärderar en rad av interventioner avseende 90-dagars dödlighet hos personer som drabbats av SAB. Personer som rekryteras till studien kan randomiseras mellan flera olika typer av antibiotika, tilläggsantibiotika och tidigt övergång till tablettantibiotika. Under prövningens livslängd kan gamla frågeställningar besvaras och nya läggas till. Prövningen initierades i februari 2022 från University of Melbourne, Australien, och blev godkänd i EU med Nederländerna som sponsor 5:e oktober 2023.

Preliminära resultat och betydelse: Post-doc mottagaren är koordinerande prövare för SNAP i Sverige. Under våren 2024 har 8 svenska sjukhus tackat ja till att delta i SNAP i Sverige. I april skickades CTIS-ansökan in till europeiska läkemedelsverket för att Sverige och Tyskland skulle gå med i SNAP som land två och tre efter Nederländerna i EU och land 9 och 10 i världen. Planen är att framöver driva en svensk-ledd intervention i SNAP. I maj 2024 hade över 2500 personer randomiserats i SNAP globalt vilket gör det till det största kliniska prövningen av SAB någonsin och de första resultaten förväntas snart offentliggöras.

*Ursprunglig projekttitel i ansökan ”Sepsislarmet – utvärdering och utveckling” har uppdateras före anslagsstart

Visa alla forskare