Jonatan Leffler

Astma och allergi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin

2015

Hur dendritiska celler påverkar immunförsvaret i en atopi/toleransmodell för luftvägsallergi

Allergier har under de senaste decennierna blivit ett vanligt och allvarligt folkhälsoproblem. Våra lungor utsätts varje minut för flera tusen olika ämnen som vi andas in. Immunsystemet kan normalt avgöra om något av dessa ämnen utgör ett hot eller om ämnet kan tolereras. Hos vissa individer fungerar emellertid inte denna process optimalt utan immunförsvaret reagerar felaktigt på ofarliga ämnen och individen blir atopisk/allergisk.Syftet med studien är att öka förståelsen för hur immunsystemet reagerar på luftburna ämnen och identifiera faktorer som i framtiden kan användas för att undvika allergiutveckling mot ofarliga ämnen. Målet med mitt projekt är att undersöka hur dosen av ett ämne påverkar de så kallade dendritiska cellernas förmåga att styra immunsvaret mot tolerans eller utvecklandet av luftvägsallergi.
Visa alla forskare