Juan Carlos Fierro González

Cell- och molekylärbiologi, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f Biovetenskaper & Näringslära

2012

Visualisering av transkriptionsfaktorers dynamiska rörelser för att förstå specialisering och celltyps val under tidig embryonal utveckling.

Det saknas fortfarande kunskap om hur det går till när de mest primitiva cellerna (kallade blastomerer) i tidig embryonal utveckling ombildas till olika specialiserade celltyper. De proteiner som reglerar aktivering av arvsanlag (gener) kallas transkriptionsfaktorer och är centrala för att styra denna celldifferentiering. På grund av brist på metoder att följa transkriptionsfaktorerna i komplexa geometriska system har detaljerade studier av den här typen av cellprocesser hittills inte kunnat genomföras. Målet med detta forskningsprojekt är att använda helt nyutvecklade tekniker för att visualisera dynamiska rörelser av transkriptionsfaktorer. Projektet kan ge viktig information om hur dessa processer går till och få betydelse i utvecklandet av nya stamcellsbaserade behandlingsmetoder inom reproduktiv och regenerativ medicin.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare