Julius Juarez

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicin

2010

”Graft engineering” för att minska komplikationer vid transplantation av blodstamceller

Vid behandling av cancersjukdomar, såsom leukemi och lymfom, är transplantation av s.k. blodstamceller från en donator en viktig behandlingsform. Trots att detta är en väletablerad och relativt framgångsrik behandling har den begränsningar. Detta beror främst på att de transplanterade cellerna som tas från en givare kan reagera på och skada vävnader i mottagaren (s.k. graft-versus-host-reaktion), vilket sker i upp till 80 % av patienterna. Ett annat problem är svåra infektioner, som utgör ca 40 % av dödsfallen i relation till stamcells-transplantation. Det är därför av stor betydelse att förbättra metoden och på så sätt minska antalet komplikationer kopplade till behandlingen. I det här projektet undersöker Julius Juarez hur man kan optimera sammansättningen av de transplanterade cellerna, s.k. ”graft engineering”, och på så sätt vidareutveckla och förbättra stamcells-transplantation som behandlingsmetod för cancersjukdomar.
Visa alla forskare