Ka-Wei Tang

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

2021

RPMS1 och dess roll i cancer som orsakas av Epstein-Barr virus 

Nästan alla vuxna människor är infekterade av Epstein-Barr-virus (EBV). EBV är ett herpesvirus som infekterar de flesta av oss i barndomen eller ungdomen. Efter tillfrisknandet ligger viruset kvar latent (vilande) i kroppen. Hos 200 000 människor över hela världen utvecklas varje år den latenta infektionen till olika typer av cancer. Vi har utvecklat en datorbaserad teknik för att förutsättningslöst karaktärisera vilka virusgener som uttrycks i EBV-associerad cancer. Vi har analyserat genuttryck (RNA) från 191 tumörer, men kunde inte hitta RNA från välkända, virala cancergener, vilket var oväntat. Istället hittade vi RNA från virusgenen RPMS1 i nästan alla tumörer. RPMS1 är ett långt icke-kodande RNA, vilket innebär att den inte producerar ett protein. I försök med EBV-positiva cellinjer har vi sett att tillväxten och överlevnaden av cancerceller minskar markant när RPMS1-genen inaktiveras eller slås ut med hjälp av molekylära tekniker. Det föreslagna projektet kommer att etablera en ny modell för genuttryck av EBV i cancer och skapa nya bioinformatiska verktyg för att analysera data från virusinfekterad patientvävnad. Upptäckterna i projektet kommer också att ge inblick i hur virus kan orsaka cancer. Målet är att hitta andra cellulära molekyler som RPMS1 interagerar med när en cancertumör utvecklas. Målet är att sedan utveckla läkemedel som hämmar dessa interaktioner och som kan bidra till en effektiv behandling mot EBV-associerad cancer.

Visa alla forskare