Karin Blomqvist

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

2016

Avancerade studier av malariaparasiten Plasmodium falciparum och bakterien Streptococcus pneumoniae

Kemisk genetik är en teknik som gör det möjligt att kartlägga ett specifikt enzyms funktioner och signaleringsnätverk. I min tidigare forskning har jag använt denna teknik för att studera hur malariaparasiten, Plasmodium falciparum, frigör sig från den infekterade röda blodkroppen för att sedan infektera nya röda blodkroppar. Målet med forskningen är att identifiera nya målproteiner för malarialäkemedel. Mitt fortsatta forskningsprojekt syftar till att etablera denna kemisk-genetiska metod i bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) som är en av de vanligaste orsakerna till allvarliga infektioner i Sverige. Pneumokocker kan ge upphov till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning framför allt hos barn och äldre. Med detta projekt kommer viktiga proteinkinaser, som kan aktivera eller stänga av andra proteiner i signaleringskedjan, att kartläggas. Detta kan förhoppningsvis kan bidra till att nya läkemedel utvecklas mot dessa allvarliga sjukdomar.
Visa alla forskare