Karin Jensen

Bild- och funktionsmedicin, Farmakologi, Smärtmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f klin neurovetenskap

2010

Det läkande mötet: klarläggande av behandlarens hjärnaktivitet under framgångsrik smärtlindrande behandling med placebo

Placebobehandling (så kallade sockerpiller, som saknar aktiv läkemedelssubstans) kan lindra smärta genom att hjärnan aktiverar kroppens egna smärthämmande reglersystem. Den verksamma ingrediensen i placebo består av interaktionen mellan behandlare och patient och vissa behandlare framkallar starkare placeboeffekter än andra trots att de följer samma procedur. Idag vet vi väldigt lite om hjärnans funktion vid behandling av smärta. I denna studie kommer magnetkameraundersökningar (s.k. fMRI) utföras, för att undersöka hjärnaktivitet hos läkare när de ger smärtlindrande behandling till en patient. Studien som utförs vid Harvard Medical School i Boston, USA är den första att mäta hjärnans funktion hos den som ger behandling och kan leda till viktiga kunskaper om möjligheten att aktivera patientens egna smärthämmande system. Målet är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter för patienter med kronisk smärta.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare