Karl Mårild

Gastroenterologi, leversjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för Kliniska vetenskaper

2020

Prospektiv studie av tidiga miljöfaktorer och risken för inflammatorisk tarmsjukdom hos barn

Inflammatorisk tarmsjukdom (”IBD”, inflammatory bowel disease) är kroniska sjukdomar som ofta debuterar tidigt i livet och med stark negativ inverkan på hälsa och livskvalitet. Efter kraftigt ökat i förekomst de senaste åren, tros idag 0,5% i västvärlden ha IBD. Orsaken till ökningen är okänd men miljöfaktorer, bland annat tidigt i livet, har sannolikt påverkat sjukdomsutvecklingen.

Det övergripande syftet med denna studie är att med ett nordiskt samarbete mellan tre födelsekohorter öka förståelsen för tidiga miljöfaktorers påverkan på risken att utveckla IBD i barndomen. Vi kommer analysera data från 135 000 barn födda 1996–2009 i Sverige (”ABIS studien”), Danmark (”DNBC”) och Norge ”(MoBa”) och som följts fram till år 2019 för utveckling av IBD. Projektet har högkvalitativa data från enkäter, blodprover och register.

Studien avser bland annat att besvara följande viktiga frågor:

  • Minskar amning barns risk att utveckla IBD?
  • Löper barn med hög infektionsfrekvens en ökad risk att utveckla IBD?
  • Leder D-vitaminbrist hos barn till ökad risk för IBD?

Dessa faktorer har i studier av bristande kvalité föreslagits påverka risken för IBD. Tillskillnad från tidigare data har denna studie en prospektiv (”framåtblickande”) design och en klart större statistik styrka. Tillgängliga data bekräftar att underlaget för projektet är av hög kvalité och har goda förutsättningar att besvara frågeställningarna. Förhoppningen är att ökad kunskap om dessa miljöfaktorer på sikt kan leda till sätt att förebygga IBD.

Visa alla forskare