Linda Johnson

Hjärt- och kärlsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för Kliniska vetenskaper

2020

Förmaksmyopati som förstadium till förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke

Förmaksflimmer(FF) är en folksjukdom; över tio procent av svenskar över 75 års ålder är drabbade. Konsekvenserna är allvarliga: ökad risk för stroke, demens, hjärtsvikt och för tidig död. Tidiga tecken på FF kan upptäckas med registrering av EKG över ett dygn (24hEKG). De som har talrika förmaksutlösta extraslag eller förstorade förmak har ökad risk att utveckla FF under de närmsta åren.Det övergripande målet är att upptäcka individer med ökad risk för FF, och erbjuda en insats som förhindrar detta. I detta ingår följande specifika frågor
  • Kan FF förutsägas med långa EKG registreringar?
  • Är förmaken förstorade hos de med extraslag?
  • Vad orsakar extraslag och förmaksförstoring?
  • Är extraslag kopplat till fibros?
  • Är saltintag kopplat till extraslag?
  • Vad orsakar tillkomst/ökning av extraslag eller förmaksförstoring?
Projektet bygger på redan insamlad data i Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS) studien, i Malmö Kost och Cancer studien, och 30 dagar långa EKG-registreringar insamlade i vården. Vi vill genomföra en återundersökning i SCAPIS med magnetkameraundersökning och 24hEKG, fyra år efter den första registreringen.Stroke som orsakas av FF kan förebyggas med blodförtunnande läkemedel, men många stroke inträffar innan FF upptäckts. Andra komplikationer, som hjärtsvikt, kan inte förebyggas. Därför är det viktigt att kunna upptäcka ökad risk för FF, för att kunna förebygga FF och dess komplikationer Detta skulle innebära förbättrad hälsa för många människor.
Visa alla forskare