Ljubica Perisic

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för molekulär medicin och kirurgi

2014

Nya molekylära mekanismer och biomarkörer för åderförkalkning: kliniska och experimentella studier

Hjärt och kärlsjukdom med bakomliggande åderförkalkning är bland de vanligaste orsakerna till dödlighet i världen. Ruptur av så kallade aterosklerotiska plack kan leda till hjärtinfarkt och stroke. Min forskning bygger på hypotesen att instabila plack uttrycker en uppsättning av specifika gener och proteiner som kan mätas i vävnad och i blodet. Karolinska Institutet har en världsunik samling (biobank) av 800 prover från patienter som har opererats för halspulsåderförträngning. Dessa vävnader analyseras med moderna molekylära biologiska tekniker för att kartlägga och undersöka biologiska processer såväl som centrala molekyler som orsakar instabilitet i åderförkalkningsplack. En storskalig undersökning av blod från dessa patienter görs för att jämföra protein-mönster hos patienter med instabila respektive stabila plack. Identifieringen av biomarkörer för instabila plack kan öppna för mer individanpassad diagnostik och behandling av patienter med kärlsjukdom.
Visa alla forskare