Maarja Mäe

Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Inst f med biokemi & biofysik

2011

Pericyternas roll i blodhjärnbarriären

Blodkärlen i hjärnan har unika barriäregenskaper som syftar till att skydda nervcellerna från substanser i blodbanan vilka kan förstöra nervcellernas kommunikation med varandra. Denna barriär kallas för blodhjärnbarriären. Om barriären inte fungerar normalt kan det orsaka många allvarliga tillstånd i hjärnan exempelvis stroke, samt olika neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar. Blodhjärnbarriären består av olika typer av celler; endotelceller, pericyter, astrocyter, mikroglia, och samspelet mellan dessa celler är centralt för att hålla barriären intakt. Fortfarande finns dock stora kunskapsluckor. Jag kommer framförallt att undersöka pericyternas roll i barriärfunktionen som t ex kommunikationen med andra celler, ett område där en fördjupad kunskap saknas. Att klarlägga molekylära mekanismer som reglerar öppningen och stängningen av blodhjärnbarriären har fundamental betydelse för förståelsen av flera olika sjukdomstillstånd och kan därmed leda till nya behandlingar.
Visa alla forskare