Magnus Sandberg

Cell- och molekylärbiologi, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Neurovetenskap, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicinsk vetenskap

2013

En studie av hjärnans utveckling med fokus på dess interneuron.

Epilepsi, autism och schizofreni är tre neurologiska sjukdomar vars orsaker till stora delar är okända. Fram till idag har forskningen visat att en gemensam grund till dessa sjukdomar ligger i en förändrad utveckling och funktion av hjärnans interneuron. Med hjälp av de modernaste molekylärbiologiska teknikerna kommer jag att studera mekanismerna som ligger till grund för den tidiga utvecklingen av hjärnans interneuron. Utifrån dessa studier kommer jag kunna beskriva nya molekylära mekanismer som bidrar till en ökad förståelse av de underliggande orsakerna till epilepsi, autism och schizofreni. En kunskap som i sin tur kan bidra med nya infallsvinklar till hur man bättre kan diagnosticera, förebygga och bota dessa sjukdomar.
Visa alla forskare