Maria Ekholm

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2019

Individualiserad uppföljning hos patienter med spridd bröstcancer

Allt fler drabbas av cancer. I kombination med allt bättre behandlingar ökar antalet människor som lever med en cancersjukdom. Vi behöver därför fokusera på att effektivt utnyttja sjukvårdens resurser. Det övergripande syftet med denna studie är att individanpassa behovet av röntgenkontroller hos patienter med spridd bröstcancer. I stället för att låta alla patienter genomgå röntgenkontroller var tredje till fjärde månad vill vi övervaka sjukdomsspridningen och effekten av behandlingen med ett enkelt blodprov. Så kallade biomarkörer är mätbara indikatorer av ett biologiskt tillstånd, och genom att mäta och analysera dessa kan man fastställa behovet av röntgenkontroller. Det betyder att enbart patienter där markörerna indikerar ett behov behöver genomgå en röntgenkontroll och att man kan undvika onödiga undersökningar. Detta ökar tillgängligheten för patienter med ett större behov. Biomarkörstyrd uppföljning vid spridd bröstcancer kommer sannolikt att vara kostnadseffektivt och ha mindre inverkan på patienternas livskvalitet.
Visa alla forskare