Maria Wilbe

Obstetrik och gynekologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för Immunology, Genetik och Patologi

2016

Genetiska studier av tidig fosterdöd – för kunskap om fosterutveckling och sjukdom

Forskningsprojektet syftar till att identifiera och karaktärisera genetiska avvikelser som kan leda till fosterdöd genom att kartlägga  arvsmassan i drabbade familjer. Varje vecka föds nio döda barn i Sverige vilket betyder att omkring 450 barn/år dör i slutet av graviditeten. Många komplikationer kan leda till tidig fosterdöd och i de flesta av fallen är den genetiska orsaken okänd. Forskningsprojektet är fältövergripande och baseras på grundläggande forskning genom att identifiera genetiska orsaker till tidig fosterdöd och identifiera nya signalvägar och gener som är viktiga för utveckling och embryogenes. Målen är förbättrad fosterdiagnostik och ökad kunskap och förståelse för de gener som är viktiga för fosterutvecklingen.
Visa alla forskare