Mariangela Pellegrini

Anestesi och intensivvård

SSMF Starting Grant

Uppsala universitet

2022

Kontroll av utandning under respiratorbehandling kan förbättra intensivvård och överlevnaden hos allvarligt sjuka patienter

Varje år drabbas tusentals patienter i Sverige av allvarliga sjukdomar som kräver intensivvård och respiratorbehandling för att kunna överleva. Respiratorbehandlingen är livräddande, men kan samtidigt skada lungor och andra organ. Respiratorbehandlingen hjälper patienter med inandningen när de inte orkar andas in själva. Hittills har utandningen felaktigt ansetts vara passiv och oskadlig, och därför övervakas eller assisteras det inte under respiratorbehandling. Huvudsyftet med vårt forskningsprojekt är därför att undersöka hur farligt en okontrollerad utandning är hos svårt sjuka patienter och på vilket sätt det påverkar patientens organfunktion. Vi kommer att utföra banbrytande kliniska studier och djurstudier. Arbetshypotes i projektet är att okontrollerad utandning 1) är vanligt under respiratorbehandling 2) är förbunden med flera tillstånd som är vanliga när man ligger på intensivvården, exempelvis vätskeöverbelastning, inflammation 3) är skadligt för lungorna och andra organ och 4) om det kontrolleras förhindras dess negativa effekter. Det huvudsakliga syftet med projektet är att skapa en skonsammare andningshjälp och därmed motverka lungskada. Vi vill förkorta tiden i respirator och antal dagar på intensivvården, positivt påverka patienternas överlevnad och livskvalitet, samt även spara pengar för sjukvården och samhället.

Visa alla forskare