Marie Rubér

Reproduktionsorganens sjukdomar, infertilitet

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Institutionen för klinisk och experimentell medicin

2014

Betydelsen av immunförsvarets budbärarmolekyler vid ofruktsamhet

Ofrivillig barnlöshet har blivit en folkhälsofråga, som berör 10-15% av befolkningen. Det övergripande syftet med mitt projekt är att underlätta diagnostiken och behandlingsutfallet vid provrörsbefruktning. Graviditet är ett utmanande tillstånd för immunförsvaret, eftersom fostret till hälften kommer från pappan och därmed är delvis främmande för mammans immunförsvar. Därför vill jag bestämma sammansättningen av immunförsvarets budbärarmolekyler i sädesplasma och undersöka hur dessa kan påverka immunförsvaret i livmoderslemhinnan. Dessutom kommer jag att undersöka om det finns en koppling mellan mängden budbärarmolekyler i sädesplasma och vikten på moderkakan hos barnet. Min förhoppning är att detta ska leda till en förbättrad förståelse av fruktsamhet, för att kunna förbättra diagnostik och behandling av ofruktsamhet.
Visa alla forskare